IBS - SECURITY, s.r.o.

Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. v platnom znení. Sme držiteľmi platných licencií na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a technickej služby a spĺňame všetky zákonom stanovené podmienky vyžadované k spôsobilosti pre výkon činností odpovedajúcich segmentu nášho pôsobenia. Od začiatku našej činnosti je našou ambíciou poskytovanie prvotriednych služieb a vďaka našim skúsenostiam a profesionálnemu prístupu sme sa zaradili medzi renomované spoločnosti.

Kontakt pre všeobecné informácie o službách

Kontakt pre záujem o pripojenie na PCO

Kontaktujte nás
close slider