Technická služba

V súlade s § 7 ods. zákona č.473/2005 Z.z. a v znení neskorších predpisov, na základe vydaného rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby č. PT 001 143 vykonávame projektovanie a poskytujeme montáž, údržbu, revíziu a opravu zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu …

Poradenstvo

Poradenstvo Spoločnosť IBS-Security Vám ponúka možnosť konzultácie so svojimi odborníkmi na jednotlivé segmenty bezpečnosti. Na základe svojho dlhoročného pôsobenia a cenných skúsenosti Vám v predmetnej oblasti ponúkajú poradenský servis, ktorý môže slúžiť ako stabilný základ pre bezpečnostný manažment Vašej spoločnosti. Bezpečnostný manažment preds …

Detektívna služba

Spoločnosť IBS-Security poskytuje detektívnu službu v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v platnom znení na základe vydaného rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie detektívnej služby č. PD 000 166.  Našim klientom ponúkame možnosť využitia detektívnej a analytickej činnosti. V prípade záujmu klienta, môže b …

ibs security nové mesto nad váhom

Pult centrálnej ochrany

Spoločnosť IBS-Security, s.r.o. ako poskytovateľ služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti vlastní a prevádzkuje pult centrálnej ochrany. Pult centrálnej ochrany (ďalej len ,,PCO“) predstavuje zariadenie na prijímanie a vyhodnocovanie signálu z chráneného objektu, ktoré pracuje na modernom software NET-G. Software je postavený na Interbase SQL databá …

strazna sluzba

Strážna služba

Spoločnosť IBS-Security realizuje výkon strážnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000 888 vydaného KR PZ v Trenčíne. IBS-Security je v rámci vlastných kapacít spôsobi …

Kontaktujte nás
close slider