ibs security nové mesto nad váhom

Spoločnosť IBS-Security, s.r.o. ako poskytovateľ služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti vlastní a prevádzkuje pult centrálnej ochrany. Pult centrálnej ochrany (ďalej len ,,PCO“) predstavuje zariadenie na prijímanie a vyhodnocovanie signálu z chráneného objektu, ktoré pracuje na modernom software NET-G. Software je postavený na Interbase SQL databáze, o ktorej spoľahlivosti svedčí aj skutočnosť, že je v značnej miere využívaná v zdravotníctve i v americkej armáde. Zároveň prevádzkujeme PCO pre systém JABLOTRON

Klientom ponúkame možnosť pripojenia svojich objektov ako sú banky a peňažné ústavy, logistické centrá a sklady, obchodné a kancelárske priestory, prevádzky kasín a herní, ale i domy, byty a chaty i garáže.

V prípade záujmu o pripojenie na PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY nás neváhajte kontaktovať . Vypracujeme individuálnu ponuku info@ibs-security.sk

PCO v princípe pracuje nasledovne:

V chránenom objekte vznikne udalosť, ktorá je prenosovou cestou (telefónna linka, GSM, SMS, GPRS, internet a pod.) odovzdaná na pult centrálnej ochrany. Na pracovisku PCO je správa dekódovaná a následne operátorom analyzovaná, vyhodnotená a spracovaná. Podľa stupňa dôležitosti správy je na monitore PCO o. i. zobrazený názov objektu a typ správy (vlámanie, požiar, problémy s ventiláciou, otvorenie resp. zatvorenie stráženého objektu, test prenosu, technické problémy a pod.) V prípade, že sa jedná o život alebo majetok ohrozujúcu udalosť, dochádza k zásahu výjazdovej jednotky priamo na monitorovanom objekte (postup pri narušení objektu a plán zásahu sú súčasťou služby).

Základné vlastnosti systému
• komplexnosť – nezáleží na tom, či je potrebné zistiť polohu odcudzeného vozidla, reagovať na príliš nízku teplotu v chladiarenskom sklade, prijať signál z mobilného tiesňového hlásiča alebo sledovať obraz z bezpečnostnej kamery – toto všetko je možné uskutočniť pomocou jedného štandardizovaného rozhrania
• automatizácia – s rastúcimi nárokmi užívateľov adekvátne stúpajú aj nároky na monitorovací software a pracovníkov PCO, čo na druhej strane spôsobuje zvýšenie nákladov. Automatické odosielanie správ formou SMS a elektronické výpisy odosielané e-mailom majú za cieľ tieto náklady znižovať
• bezpečnosť – vďaka modulárnej architektúre systému a mechanizmu trvalej kontroly je možné vytvoriť záložný PCO, na ktorý bude prevádzka v prípade výpadku hlavného PCO automaticky presmerovaná
• skupinová práca – či už automaticky alebo manuálne dokáže preposielať signál poplachu na ďalšie pracovisko alebo spolupracujúci PCO prípadne vytvárať lokálnu monitorovaciu stanicu pre potreby regionálnych manažérov prípadne iných pracovníkov
• obchôdzkový systém (patrolcontrol) – využíva snímače Active Track, ktoré odosielajú všetky informácie o načítaných kontrolných bodoch, stlačených tlačidlách, stavoch a u snímačov s GPS modulom aj pozíciu do webového portálu PATROLCONTROL. Portál slúži pre okamžité spracovanie a vyhodnotenie získaných informácií podľa prednastavených filtrov a následnej reakcii na zistené skutočnosti

GPS monitorovanie vozidiel – ONI SYSTEM, monitoring vozidiel(pracovných strojov) v reálnom čase, kniha jázd, poplachové funkcie – krádež kolies, odtiahnutie vozidla, nehoda

 

Kontaktujte nás
close slider