strazna sluzba

Spoločnosť IBS-Security realizuje výkon strážnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000 888 vydaného KR PZ v Trenčíne. IBS-Security je v rámci vlastných kapacít spôsobilá zabezpečiť všetky požadované formy ochrany osôb i majetku.

Jednotlivé riešenia ochrany osôb a majetku, ako aj ich možné varianty, vyplývajú z analýzy rizík a z bezpečnostnej situácie SR. Bezpečnostnú situáciu priebežne vyhodnocujeme z informácií o bezpečnostnom prostredí SR a jeho špecifík, informácií od partnerských súkromných služieb v prípade výkonu činností mimo územia SR a na základe informácií odstúpených od klienta. Po vypracovaní analýzy klienta informujeme a ponúkneme mu efektívne a dostatočné opatrenia pre plnenie úloh.

Výsledný rozsah, nasadené sily a prostriedky, technické zabezpečenie a ostatné prvky systému ochrany následne s klientmi konzultujeme, aby sme dosiahli jednotný a správne pracujúci systém zodpovedajúci Vašim individuálnym potrebám.

Pri výkone strážnej služby využívame moderný GPS systém PATROL CONTROL – monitoring obchádzkovej činnosti členov ostrahy 

V rámci našej pôsobnosti Vám vieme poskytnúť služby a servis v oblasti:

  • ochrany osôb
  • ochrany majetku
  • monitoringu objektov
  • poriadkovej služby
  • doprovodov vozidiel
  • transportov
  • kuriérskych služieb
Kontaktujte nás
close slider