V súlade s § 7 ods. zákona č.473/2005 Z.z. a v znení neskorších predpisov, na základe vydaného rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby č. PT 001 143 vykonávame projektovanie a poskytujeme montáž, údržbu, revíziu a opravu zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Kontaktujte nás
close slider