VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY SLUŽIEB

Strážna služba

Spoločnosť IBS-Security realizuje výkon strážnej služby v zmysle § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v platnom znení na základe platne vydaného rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000 888. V rámci našej činnosti poskytujeme fyzickú ochranu objektov, ochranu osôb, prevádzkovanie pultu centrálnej ochrany ako i zabezpečovanie spoločenských a kultúrnych akcií.

VIAC INFORMÁCIÍ TU

Pult centrálnej ochrany

Spoločnosť IBS-Security, s.r.o. ako poskytovateľ služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti vlastní a prevádzkuje pult centrálnej ochrany. Pult centrálnej ochrany (ďalej len ,,PCO“) predstavuje zariadenie na prijímanie a vyhodnocovanie signálu z chráneného objektu, ktoré pracuje na modernom software NET-G. Software je postavený na Interbase SQL databáze, o ktorej spoľahlivosti svedčí aj skutočnosť, že je v značnej miere využívaná v zdravotníctve i v americkej armáde.

VIAC INFORMÁCIÍ TU

 

Technická služba

V súlade s § 7 ods. zákona č. 473/2005 Z.z. a v znení neskorších predpisov, vykonávame projektovanie a poskytujeme montáž, údržbu, revíziu a opravu zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

VIAC INFORMÁCIÍ TU

 

Detektívna služba

Detektívnu službu poskytujeme v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. v platnom znení na základe platne vydaného rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie detektívnej služby č. PD 000 166. Našim klientom ponúkame možnosť využitia detektívnej a analytickej činnosti pri hľadaní osôb, majetku, odhaľovaní obchodnej a priemyselnej špionáže, ale i pri získavaní údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom.

VIAC INFORMÁCIÍ TU

 

Poradenstvo

Spoločnosť IBS-Security Vám ponúka možnosť konzultácie so svojimi odborníkmi na jednotlivé segmenty bezpečnosti. Na základe svojho dlhoročného pôsobenia a cenných skúsenosti Vám v predmetnej oblasti ponúkajú poradenský servis, ktorý môže slúžiť ako stabilný základ pre bezpečnostný manažment Vašej spoločnosti.

VIAC INFORMÁCIÍ TU

 

Kontaktujte nás
close slider